Wywiad z Czesławem Mozilem, Newcastle upon Tyne, 12.12.2015 r.

by POLNEWS TV
Hits: 2572

Po koncercie w Newcastle upon Tyne, w ramach trasy koncertowej "Czesław Śpiewa Solo Act" rozmawialiśmy z Czesławem Mozilem. Artysta opowiedział nam o różnicach jakie dostrzega, grając przed emigrantami, a odbiorcami mieszkającymi na stałe w Polsce.

Absolwent Duńskiej muzycznej Akademiii Muzycznej, wyznał jaki wpływ na niego miały recenzje opinii publicznej po wydaniu jego płyty „Księga Emigrantów. Tom 1”.

Zdradził również swoje przyszłe plany oraz marzenia – spełnione i nadal czekające na realizację. Artysta ujawnił także, za co kocha, a za co nienawidzi Polski.


[ENG] Czeslaw Mozil interview on his latest album, emigration, his dreams and disappointments

After the concert in Newcastle upon Tyne, in the framework of the tour "Czeslaw Spiewa Solo Act" we had a broad chat with Czeslaw Mozil.

The artist told us about the differences he sees, when playing in front of immigrants and Poles permanently living in Poland. A graduate of the Danish Music Academy, confessed what impact had on him reviews of public opinion after the release of his album "Ksiega Emigrantow. Tom 1 ".

He also told us his future plans and dreams – the ones that came true and incomplete ones. The artist revealed he loves and what he hates Poland for.